2 Timotheus 3:16-17


"Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing..." (Staten Vertaling)


His Page- Online Bijbels
Dit venster sluiten