2 Timotheus 3:16-17


"Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing..." (Staten Vertaling)


www.egsaron.nl
Dit venster sluiten