HOME
EREDIENST
KIDS
BIJBELSTUDIE
BIDSTOND
AGENDA
 
   
 

submenu
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
SAMENKOMSTElke zondag komen we als leden van Saron samen in een eredienst waarin Christus Jezus centraal staat. Een eredienst is een samenkomst op de zondagochtend die duurt van 9.50 uur tot ongeveer 11.30 uur, waarin we God eren en naar God luisteren. Dat eerste doen we tijdens de zangdienst, lofprijzing en aanbidding.

 

Als de zangdienst eindigt gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst (  Saron-Kids submenu) en gaan we luisteren naar God door de prediking. Wij geloven dat God tot de mens spreekt door Zijn Woord (de Bijbel). Er wordt 30-35 minuten gepreekt over Bijbelse onderwerpen en uitgaande van Bijbelgedeelten. De preken zijn onderwijzend van aard. Er wordt theoretisch aandacht besteed aan de tekst en uitleg gegeven over de betekenis maar ook een praktische toepassing voor het dagelijks leven is natuurlijk onmisbaar. Daarbij is de nadruk soms bemoedigend, soms vermanend  en ook uitdagend. De samenhang van de preek kan soms gevolgd worden via een PowerPoint presentatie.

 

Na de prediking vieren wij ter nagedachtenis aan het volbrachte werk van de Here Jezus Christus de maaltijd zoals door onze Here zelf ingesteld. Een ieder die Jezus Christus aanvaard heeft als persoonlijk Redder en Verlosser van zijn/haar zonden, wordt van harte uitgenodigd om deze maaltijd mee te vieren.

 

Ten slotte richten we ons na het avondmaal in gebed tot God. Dit doen wij tijdens een zogenaamde "Tijd van Aanbidding", daarbij is het onze bedoeling om God, d.m.v. een lied og gebed, te benaderen met onze dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft en onze aanbidding voor Wie Hij is. Hier nemen we ongeveer 10 minuten voor. Er is voor iedereen de mogelijkheid om in stilte daar mee om te gaan maar er is ook gelegenheid, hardop te spreken met God.

Na de aanbidding komen de kinderen terug van hun samenkomst en wordt er een zegen gevraagd over de week die komen gaat en wordt de dienst afgesloten. Heeft u gebed nodig omdat u bijvoorbeeld (ernstig) ziek bent dan is er de gelegenheid om al of niet te midden van de gemeente voor u te laten bidden.

Na de dienst is er de gelegenheid om koffie te drinken.

 

Luisteren naar de preek

 

Iedere week wordt er een actuele preek geplaatst op deze website. Om de preek te beluisteren moet u klikken op 'Online-Preken Archief' in het submenu.

we zenden de preken ook uit via een Live Stream. Klik op YouTube Live-streaming voor het archief van de uitgezonden preken.

 

 

     ¬©evangeliegemeente Saron