Joh 3: 16


"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Joh. 3:16)


www.egsaron.nl
Dit venster sluiten