Evangeliegemeente Saron

Bijbelstudie


D. V de Bijbelstudies voor volgend seizoen. 

De eerste studies die gepland staan worden gegeven door  Henk Meerman.

Henk en zijn vrouw Marjam wonen momenteel in Nederland. Henk heeft ruime ervaring als zendeling in Suriname, Brazilië en Portugal. Ook leidde hij jarenlang een christelijke school in Nederland. Henk gelooft heilig in de Heer en vindt het belangrijk om het Evangelie te verkondigen. Als echte familieman geniet hij ervan om bij zijn kinderen en kleinkinderen te zijn.

Het thema van de studie is': “afgoderij / occulte zaken en de Bijbel / waarschuwing, etc. 

Henk is herstellende van een operatie en daardoor komt 28 maart te vervallen!!

Zeer waarschijnlijk kan Henk nog meer data met dit onderwerp opvullen, maar dit hangt ook af van de vragen die er zijn, de belangstelling en natuurlijk de planning, Later hier meer over...

Zet vast in uw agenda:11 april, 25 april en 9 mei..meer info volgt!!